Utvendige fasader 1

Utvendige

fasader

Ønsker du å bytte kledning eller friske opp din fasade?

Riktig montering og behandling er avgjørende for å sikre lang levetid. Ytterfasadens primæroppgave er å beskytte veggkjernen mot klimapåkjenning, likevel er det ikke alltid det er godt nok å kun bytte kledning.

Veggkjernen bør kanskje utbedres og etterisoleres samtidig.
Dette er både er energismart og man får en bedre bolig å bo i.
Når en etterisolerer må man også tenke på at huset skal puste, og det kan være lurt å få installert balansert ventilasjon som sikrer avtrekk og tilførsel av frisk luft.
Varmen gjenvinnes og overføres til den friske luften som trekkes inn.

Taket er husets viktigste fasade, og har flere oppgaver i tillegg til å holde huset tett – det er også viktig at det er riktig isolert for at boligen ikke skal tape mye varme. Det største varmetapet skjer gjennom taket hvis det ikke er isolert godt og har riktig kjerneoppbygning. Varmen møter et kondenspunkt i taket som kan forårsake store materielle skader. Ofte oppdages ikke dette før det er for sent.

Vi ser dessverre alt for mange i dag som kun skifter taket uten en helhetlig plan for hvordan en i samme operasjon kan utbedre taket til å spare varme, samtidig som en sikrer boligens evne til å puste.

Om du velger å etterisolere så har Enova ulike støtteordninger for dette. Vi har 2 sertifiserte energirådgivere som kan hjelpe til med å utarbeide en helhetlig plan for tiltaket som skal gjennomføres. Du kan da søke om støtte på inntil kr 150 000,-  som knyttes til oppgradering av bygningskropp.

Vi tar på oss oppdrag både med fasade og tak. Etter befaring kan vi utarbeide pristilbud og skissere en god plan for en helhetlig oppgradering.

Tidligere prosjekter