nybygg og tilbygg

Tilbygg og

nybygg

Vi har lang erfaring med alle typer tilbygg.
Enten ordinær utvidelse av bolig hvor tilbygget skal fremstå
« som at det alltid har vært der » , eller at tilbygget skal være mer utradisjonelt og bryte med eksisterende bolig.

I forbindelse med utvidelse av bolig kan det også gjøres grep med eksisterende bolig som vil gjøre den mer funksjonell og energieffektiv.

Vi kan bistå gjennom hele prosessen fra tegning, byggesøknad og bygging av bolig med ansvar for alle involverte faggrupper.

Tidligere prosjekter