Restaurering/ oppussing av bolig 1

Restaurering/

oppussing av

bolig

Mange eldre boliger er ikke energieffektiv og når ikke opp til dagens krav for varmeisolasjon og oppvarming. Vi har rehabilitert mange boliger for en bedre levestandard samtidig som vi har kuttet oppvarmingskostnader.

Når man restaurerer og pusser opp gamle boliger skal man vite hva man gjør og det må gjøres på riktig måte, hvis ikke kan store verdier settes ut i spill.

Hvis man skal i gang med et rehabilitering og restaureringsprosjekt må det i de fleste tilfeller involveres flere fag, vi samarbeider tett med alle nødvendige faggrupper og vi kan levere totaleneprise.

Vi tar også enkle oppussingsoppdrag:

  • Vedlikehold og diverse utskifting av skadet materiale
  • Legging av gulv
  • Utskifting av vinduer og dører
  • Oppussing av enkelte rom

Tidligere prosjekter